Photos Taken By: Nick Lum, Andrew Agcaoili, Giancarlo Minga, and Dane Stilwell